Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Giới thiệu nội dung Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu:

Editor: Thỏ Yêu Sói, Sevendays
Thể loại: Cổ trang cung đình, tướng quân công x quốc cữu thụ, cường công mỹ thụ, có ngược, xôi thịt đầy đủ, HE

Trần Na là đại tướng quân Nam Việt Phiêu Kị nhận nhiệm vụ đi thám thính tình hình quân địch.

Hắn bắt được con tin nhưng người này là Tây Tề Quốc Cữu Cận Hải Đường.Vốn thầm nghĩ muốn trêu đùa vị vương công quý tộc được nuông chiều từ bé này một phen.

Không ngờ lại dây dưa hàng đêm, tình cảm trong lúc không để ý nảy sinh càng sâu sắc.

Chẳng lẽ là báo ứng sao?

Hậu quả nhiều lần trêu đùa Cận Hải Đường, ngược lại khiến cho hắn nghiêm túc suy nghĩ nói rõ tâm ý này.

Tạo thành thương tổn sâu sắc cho cả hai.

Nhưng chỉ cần còn môt tia hy vọng được gần nhau, thì Trần Tra cũng không buông tay.

Rõ ràng, trong lòng Hải Đường có hắn…
Rút gọn