hoặc

Lưu ý: Số điện thoại đăng ký phải trùng tài khoản ví điện tử.

Tôi đồng ý với các điều khoản của Truyện Plus