Hôn Trộm 55 Lần

Giới thiệu nội dung Hôn Trộm 55 Lần:

Thể loại:

 Hiện đại, tổng giám đốc, phúc hắc
Số chương: đang cập nhật (trên 900) 
Editor: Meo WiWi, ThjnNam
Beta-er: P BMT, Meo WiWi

Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG".

Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !
Không được nói tôi là vợ của anh !
Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !

Lục Cẩn Niên mặt không biến đổi nhìn cô, nháy mắt một cái.

Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người.
Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy. 
Về điều cuối cùng... Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Rước về ông xã nổi tiếng (1)Chương 2: Rước về ông xã nổi tiếng (2)Chương 3: Rước về ông xã nổi tiếng (3)Chương 4: Rước về ông xã nổi tiếng (4)Chương 5: Rước về ông xã nổi tiếng (5)Chương 6: Rước về ông xã nổi tiếng (6)Chương 7: Rước về ông xã nổi tiếng (7)Chương 8: Rước về ông xã nổi tiếng (8)Chương 9: Rước về ông xã nổi tiếng (9)Chương 10: Rước về ông xã nổi tiếng (10)Chương 11: Lại muốn dụ dỗ tôi? (1)Chương 12: Lại muốn dụ dỗ tôi? (2)Chương 13: Lại muốn dụ dỗ tôi? (3)Chương 14: Lại muốn dụ dỗ tôi? (4)Chương 15: Lại muốn dụ dỗ tôi (5)Chương 16: Lại muốn dụ dỗ tôi? (6)Chương 17: Lại muốn dụ dỗ tôi? (7)Chương 18: Lại muốn dụ dỗ tôi? (8)Chương 19: Lại muốn dụ dỗ tôi? (9)Chương 20: Lại muốn dụ dỗ tôi? (10)Chương 21: Ai cho phép cô vào? (1)Chương 22: Ai cho phép cô vào? (2)Chương 23: Ai cho phép cô vào? (3)Chương 24: Ai cho phép cô vào? (4)Chương 25: Ai cho phép cô vào? (5)Chương 26: Ai cho phép cô vào? (6)Chương 27: Ai cho phép cô vào? (7)Chương 28: Ai cho phép cô vào? (8)Chương 29: Hợp đồng quảng cáo (1)Chương 30: Hợp đồng quảng cáo (2)Chương 31: Hợp đồng quảng cáo (3)Chương 32: Hợp đồng quảng cáo (4)Chương 33: Hợp đồng quảng cáo (5)Chương 34: Hợp đồng quảng cáo (6)Chương 35: Hợp đồng quảng cáo (7)Chương 36: Cơ thể vẫn còn đáng tiền (8)Chương 37: Sợ gây phiền toái cho mình (1)Chương 38: Sợ gây phiền toái cho mình (2)Chương 39: Sợ gây phiền toái cho mình (3)Chương 40: Sợ gây phiền toái cho mình (4)Chương 41: Sợ gây phiền toái cho mình (5)Chương 42: Sợ gây phiền toái cho mình (6)Chương 43: Sợ gây phiền toái cho mình (7)Chương 44: Sợ gây phiền toái cho mình (8)Chương 45: Hợp đồng quảng cáo (1)Chương 46: Hợp đồng quảng cáo (2)Chương 47: Hợp đồng quảng cáo (3)Chương 48: Hợp đồng quảng cáo (4)Chương 49: Hợp đồng quảng cáo (5)Chương 50: Hợp đồng quảng cáo (6)
Chương 51: Hợp đồng quảng cáo (7)Chương 52: Hợp đồng quảng cáo (8)Chương 53: Hợp đồng quảng cáo (9)Chương 54: Hợp đồng quảng cáo (10)Chương 55: Hợp đồng quảng cáo (11)Chương 56: Hợp đồng quảng cáo (12)Chương 57: Hợp đồng quảng cáo (13)Chương 58: Hợp đồng quảng cáo (14)Chương 59: Hợp đồng quảng cáo (15)Chương 60: Tuổi xuân niên thiếu, thời gian không tàn (8)Chương 61: Ký tên vào đây (1)Chương 62: Ký tên ở đây (2)Chương 63: Ký tên vào đây (3)Chương 64: Ký tên vào đây (4)Chương 65: Ký tên ở đây (5)Chương 66: Ký tên ở đây (6)Chương 67: Ký tên vào đây (7)Chương 68: Ký tên vào đây (8)Chương 69: Diễn xuất đáng kinh ngạc (1)Chương 70: Diễn xuất đáng kinh ngạc (2)Chương 71: Diễn xuất đáng kinh ngạc (3)Chương 72: Diễn xuất đáng kinh ngạc (4)Chương 73: Diễn xuất đáng kinh ngạc (5)Chương 74: Diễn xuất đáng kinh ngạc (6)Chương 75: Diễn xuất đáng kinh ngạc (7)Chương 76: Diễn xuất đáng kinh ngạc [8]Chương 77: Cô thật là thẳng thắn (1)Chương 78: Cô thật là thẳng thắn (2)Chương 79: Cô thật là thẳng thắn (3)Chương 80: Cô thật là thẳng thắn (4)Chương 81: Cô thật là thẳng thắn (5)Chương 82: Cô thật là thẳng thắn (6)Chương 83: Cô thật là thẳng thắn (7)Chương 84: Cô thật là thẳng thắn (8)Chương 85: Trong mắt anh, tôi là cái gì (1)Chương 86: Trong mắt anh, tôi là cái gì (2)Chương 87: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (3)Chương 88: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (4)Chương 89: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (5)Chương 90: Trong mắt anh, tôi là cái gì? (6)Chương 91: Trong mắt anh, tôi là cái gì (7)Chương 92: Trong mắt anh, tôi là cái gì ? (8)Chương 93: Trong mắt cô, tôi là cái gì? (9)Chương 94: Trong mắt em, tôi là cái gì? (10)Chương 95: Tình yêu không thể yêu (1)Chương 96: Tình yêu không thể yêu (2)Chương 97: Tình yêu không thể yêu (3)Chương 98: Tình yêu không thể yêu (4)Chương 99: Tình yêu không thể yêu (5)Chương 100: Tình yêu không thể yêu (6)