Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Giới thiệu nội dung Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí:

Biên tập: Kiều Kiều.
Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, ấm áp, HE.

Thật sự Hàn Bạch không bao giờ nghĩ ra được cũng như vắt hết cả óc ra vẫn không hiểu được, vì sao mình lại ngốc đến nỗi chỉ vì đường đường mình yêu thích mà đem chính mình bán đi. 

Mặc dầu hắn được sinh ra trong một gia đình mà nữ quyền nắm vai trò chính từ nhỏ đã bị mẫu thân cùng các tỷ tỷ lấy việc  hóa trang hắn thành nữ sinh làm vui, không có bất cứ quyền lợi chủ đạo nào, nhưng hắn chân chân thật thật là một nam nhân a, giữa nam nhân và nam nhân cũng có thể nảy sinh tình yêu sao?

Lấy chỉ số thông minh của hắn cũng thật sự là nghĩ không ra. Bất quá xem ra tất cả mọi người đều không xem giới tính là vấn đề, mẫu thân cùng các ỷ tỷ còn sắp đặt đem hắn lừa đến Lạc Dương, tính kế cho hắn “chủ động” chui vào trong lòng Tề Nghiêm. 

Nhưng mà…….. ha ha, hắn thật sự là rất xúi quẩy,  vừa xuất môn đã bị cướp mất túi tiền cũng như  lệnh bài chứng minh thân phận. Nhưng mà sau khi lão thiên công công trêu đùa xong rồi, hắn sao vẫn ngây ngốc ở trong lòng Tề Nghiêm vậy?
Rút gọn