Truyện của Minh Khai Dạ Hợp

Người Tôi Yêu Minh Khai Dạ Hợp 54 chương
Cát Bụi Minh Khai Dạ Hợp 60 chương
Chu Sa Hồng Minh Khai Dạ Hợp 6 chương
Nam Thành Có Mưa Minh Khai Dạ Hợp 21 chương