Người Tôi Yêu

Giới thiệu nội dung Người Tôi Yêu:

Người tôi yêu là một tên lưu manh.

Tính tình nóng nảy, kích động, bao che, không phải người chính trực, lương thiện cũng chưa từng theo chủ nghĩa anh hùng nhưng lại là bến đỗ vững chắc cho cuộc đời chìm nổi của tôi.

Người tôi yêu chính là người yêu của tôi.

Rút gọn
Danh sách chương