Phượng Nghịch Thiên Hạ

Giới thiệu nội dung Phượng Nghịch Thiên Hạ:

Thể loại: xuyên không, nam – nữ cường, ngược tàn tạ, ngược dã man, ngược nữ chính đến nam chính – từ nam phụ đến nữ phụ – từ chủ nhân đến sủng vật=))), dị giới, HE
Editor:Hạ Tuyết Liên Vũ, Ánh Nguyệt, Dạ Tuyết, Mặc Quân Dạ, Lam Nguyệt, Hắc Nguyệt, tiểu Hằng, Thanh Thanh (849 trở đi)
Độ dài: 1725 chương + số ngoại truyện đang cập nhật

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.
Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.
Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc  phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.
Khi tiểu thư ma ốm  bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.
Vô số nam nữ  trong thiên hạ ái mộ...
Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình...
Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau…
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Xuyên qua (1)Chương 2: Xuyên qua (2)Chương 3: Cường giả vi tôn (1)Chương 4: Cường giả vi tôn (2)Chương 5: Cường giả vi tôn (3)Chương 6: Cường giả vi tôn (4)Chương 7: Cường giả vi tôn (5)Chương 8: Cường giả vi tôn (6)Chương 9: Cường giả vi tôn (7)Chương 10: Cường giả vi tôn (8)Chương 11: Cường giả vi tôn (9)Chương 12: Cường giả vi tôn (10)Chương 13: Hồng phát tựa hỏa diễm (1)Chương 14: Hồng phát tựa hỏa diễm (2)Chương 15: Hồng phát tựa hỏa diễm (3)Chương 16: Hồng phát tựa hỏa diễm (4)Chương 17: Hồng phát tựa hỏa diễm (5)Chương 18: Hồng phát tựa hỏa diễm (6)Chương 19: Hồng phát tựa hỏa diễm (7)Chương 20: Hồng phát tựa hỏa diễm (8)Chương 21: Hồng phát tựa hỏa diễm (9)Chương 22: Hồng phát tựa hỏa diễm (10)Chương 23: Vô cùng nhục nhã (1)Chương 24: Vô cùng nhục nhã (2)Chương 25: Vô cùng nhục nhã (3)Chương 26: Vô cùng nhục nhã (4)Chương 27: Vô cùng nhục nhã (5)Chương 28: Vô cùng nhục nhã (6)Chương 29: Vô cùng nhục nhã (7)Chương 30: Vô cùng nhục nhã (8)Chương 31: Con tin của bắc dực quốc (1)Chương 32: Con tin của bắc dực quốc (2)Chương 33: Con tin của bắc dực quốc (3)Chương 34: Con tin của bắc dực quốc (4)Chương 35: Con tin của bắc dực quốc (5)Chương 36: Con tin của bắc dực quốc (6)Chương 37: Con tin của bắc diệu quốc (7)Chương 38: Con tin của bắc diệu quốc (8)Chương 39: Con tin của bắc diệu quốc (9)Chương 40: Con tin của bắc diệu quốc (10)Chương 41: Thiên tài (1)Chương 42: Thiên tài (2)Chương 43: Thiên tài (3)Chương 44: Thiên tài (4)Chương 45: Thiên tài (5)Chương 46: Thiên tài (6)Chương 47: Thiên tài (7)Chương 48: Thiên tài (8)Chương 49: Đại hội đấu giá (1)Chương 50: Đại hội đấu giá (2)
Chương 51: Đại hội đấu giá (3)Chương 52: Đại hội đấu giá (4)Chương 53: Đại hội đấu giá (5)Chương 54: Đại hội đấu giá (6)Chương 55: Đại hội đấu giá (7)Chương 56: Đại hội đấu giá (8)Chương 57: Đại hội đấu giá (9)Chương 58: Đại hội đấu giá (10)Chương 59: Âm ngươi một phát (1)Chương 60: Âm ngươi một phát (2)Chương 61: Âm ngươi một phát (3)Chương 62: Âm ngươi một phát (4)Chương 63: Âm ngươi một phát (5)Chương 64: Âm ngươi một phát (6)Chương 65: Âm ngươi một phát (7)Chương 66: Âm ngươi một phát (8)Chương 67: Cung đình dạ yến (1)Chương 68: Cung đình dạ yến (2)Chương 69: Cung đình dạ yến (3)Chương 70: Cung đình dạ yến (4)Chương 71: Cung đình dạ yến (5)Chương 72: Cung đình dạ yến (6)Chương 73: Cung đình dạ yến (7)Chương 74: Cung đình dạ yến (8)Chương 75: Cung đình dạ yến (9)Chương 76: Cung đình dạ yến (10)Chương 77: Cường giả khiêu khích (1)Chương 78: Cường giả khiêu khích (2)Chương 79: Cường giả khiêu khích (3)Chương 80: Cường giả khiêu khích (4)Chương 81: Cường giả khiêu khích (5)Chương 82: Cường giả khiêu khích (6)Chương 83: Cường giả khiêu khích (7)Chương 84: Cường giả khiêu khích (8)Chương 85: Cường giả khiêu khích (9)Chương 86: Cường giả khiêu khích (10)Chương 87: Linh ương học viện (1)Chương 88: Linh ương học viện (2)Chương 89: Linh ương học viện (3)Chương 90: Linh ương học viện (4)Chương 91: Linh ương học viện (5)Chương 92: Linh ương học viện (6)Chương 93: Linh ương học viện (7)Chương 94: Linh ương học viện (8)Chương 95: Linh ương học viện (9)Chương 96: Linh ương học viện (10)Chương 97: Võ đài luận võ (1)Chương 98: Võ đài luận võ (2)Chương 99: Võ đài luận võ (3)Chương 100: Võ đài luận võ (4)