Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Giới thiệu nội dung Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi:

Thế loại: Xuyên không, cổ đại, dị giới, phẫn trư ăn hổ, nữ cường, 1v1, báo thù, HE
Editor: kaylee

Cố Nhược Vân từ khi sinh ra đã là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương nàng đều mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng chính là làm mất hết toàn bộ thể diện của phủ Tướng quân.Cuối cùng vì người khác tranh cãi mà bị gia gia đánh chết, cho dù đấy không phải lỗi của nàng.

Sống lại một lần nữa, nàng không còn là tiểu thư phế vật lúc trước.

Mang theo chí bảo bên người cùng khế ước với tứ đại thần thú, cho dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long quốc cũng muốn làm người dưới trướng nàng.

Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống.

Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí.

Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng!

Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân yêu nghiệt cường đại này là chuyện gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Vô sỉ nam nhân(1)Chương 2: Vô sỉ nam nhân(2)Chương 3: Vô sỉ nam nhân(3)Chương 4: Phế vật(1)Chương 5: Phế vật(2)Chương 6: Phế vật(3)Chương 7: Phế vật(4)Chương 8: Thượng cổ phượng hoàng, Tử Tà(1)Chương 9: Thượng cổ phượng hoàng, Tử Tà(2)Chương 10: Luyện đan(1)Chương 11: Luyện đan(2)Chương 12: Luyện đan(3)Chương 13: Luyện đan(4)Chương 14: Luyện đan(5)Chương 15: Luyện đan(6)Chương 16: Luyện đan(7)Chương 17: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(một)Chương 18: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(nhị)Chương 19: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(3)Chương 20: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(4)Chương 21: Lạnh lùng Thái Tử điện hạ(5)Chương 22: Phế vật? Nói ai?(1)Chương 25: Phế vật? Nói ai? (hai)Chương 26: Phế vật? Nói ai? (ba)Chương 27: Phế vật? Nói ai? (bốn)Chương 28: Lăng gia âm hiểm, gặp được nguy cơ (một)Chương 29: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (hai)Chương 30: Lăng gia âm hiểm, gặp phải nguy cơ (ba)Chương 31: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (một)Chương 32: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (hai)Chương 33: Tuyệt thế mĩ nam, nương tử? (ba)Chương 34: Luyện Khí Tông vô sỉ (một)Chương 35: Luyện Khí Tông vô sỉ (hai)Chương 36: Luyện Khí Tông vô sỉ (bốn)Chương 37: Luyện Khí Tông vô sỉ (năm)Chương 38: Luyện Khí Tông vô sỉ (sáu)Chương 39: Thi Vân ghen tị (một)Chương 40: Thi Vân ghen tị (hai)Chương 41: Thi Vân ghen tị (ba)Chương 42: Thiên Bắc Dạ ghen (một)Chương 43: Thiên Bắc Dạ ghen (hai)Chương 44: Thiên Bắc Dạ ghen (ba)Chương 45: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (một)Chương 46: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (hai)Chương 47: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (ba)Chương 48: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù (bốn)Chương 49: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (một)Chương 50: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (hai)Chương 51: Lưu danh sử sách? Để tiếng xấu muôn đời? (ba)Chương 53: Cố gia lại tới cửa (một)
Chương 54: Cố gia lại tới cửa (hai)Chương 55: Cố gia lại tới cửa (ba)Chương 56: Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn (một)Chương 57: Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn (hai)Chương 58: Quân đội cường thế quật khởi! (một)Chương 59: Quân đội cường thế quật khởi (hai)Chương 60: Quân đội cường thế quật khởi (ba)Chương 61: Quân đội cường thế quật khởi (bốn)Chương 62: Quân đội cường thế quật khởi (năm)Chương 63: Tỷ thí, nghịch chuyển (một)Chương 64: Tỷ thí, nghịch chuyển (hai)Chương 65: Tỷ thí, nghịch chuyển (ba)Chương 66: Tỷ thí, nghịch chuyển (bốn)Chương 67: Tỷ thí, nghịch chuyển (năm)Chương 68: Tỷ thí, nghịch chuyển (sáu)Chương 69: Tỷ thí, nghịch chuyển (bảy)Chương 70: Tỷ thí, nghịch chuyển (tám)Chương 71: Tỷ thí, nghịch chuyển (chín)Chương 72: Ta là người tốtChương 73: Ta là người tốtChương 74: Ta là người tốtChương 75: Lăng lão nhân âm hiểm (một)Chương 76: Lăng lão nhân âm hiểm (hai)Chương 77: Thiên Bắc Dạ tức giận (một)Chương 78: Thiên Bắc Dạ tức giận (hai)Chương 79: Thiên Bắc Dạ tức giận (ba)Chương 80: Chủ thượng (một)Chương 81: Chủ thượng (hai)Chương 82: Thái Tử tới chơi (một)Chương 83: Thái Tử tới chơi (hai)Chương 84: Thái Tử tới chơi (ba)Chương 85: Thái Tử tới chơi (bốn)Chương 86: Mệnh khởi Đông phương (một)Chương 87: Mệnh khởi Đông phương (hai)Chương 88: Mệnh khởi Đông Phương (ba)Chương 89: Mệnh khởi Đông Phương (bốn)Chương 90: Thu phục Quỷ Y (một)Chương 91: Thu phục Quỷ Y (hai)Chương 92: Thu phục Quỷ Y (ba)Chương 93: Thu phục Quỷ Y (bốn)Chương 94: Thu phục Quỷ Y (năm)Chương 95: Lòng tham của Lăng Ngọc (một)Chương 96: Lòng tham của Lăng Ngọc (hai)Chương 97: Lòng tham của Lăng Ngọc (ba)Chương 98: Lòng tham của Lăng Ngọc (bốn)Chương 99: Võ Giả sơ cấp (một)Chương 100: Võ Giả sơ cấp (hai)Chương 101: Võ Giả sơ cấp (ba)Chương 102: Võ Giả sơ cấp (bốn)Chương 103: Võ Vương đối Võ Vương (một)