Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Giới thiệu nội dung Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!):

Thể loại:

 Sủng văn, mau xuyên, mỹ nam, nhất kiến chung tình, 1V1...
Editor - Beta: Mộng Kha, Nhan Thiên Dung, Tiểu Rea

Vị quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.

Một nữ nhân tài hoa, kinh diễm động lòng người lại thua trong tay một nữ nhân mọi thứ đều không bằng mình.

Mãi đến lúc chết đi, Cố Thịnh Nhân mới hiểu ra rằng bất quá mình chỉ là nhân vật hi sinh trong câu chuyện xưa nữ phụ nghịch tập...

Ở trong không gian màu trắng kỳ lạ, nàng mặt không chút thay đổi tiếp nhận ký ức hệ thống truyền cho.

Hệ thống: "Đầu năm nay chính là thời đại của nữ phụ, pháo hôi đều muốn nghịch tập, người qua đường muốn chứng minh sự tồn tại, thân là nữ chủ, ngươi chính là hòn đá cản đường các nàng"

Ánh mắt Cố Thịnh Nhân chợt lóe lên hàn quang, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại: “Vậy để cho ta nhìn xem: Ai, mới là chướng ngại vật cần phải loại bỏ, ai, mới là người thắng cuối cùng!”

Các nữ xứng, pháo hôi muốn xử lý nữ chủ thượng vị, các ngươi đã nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào rồi sao?

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Hệ thống và nhiệm vụChương 2: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (1)Chương 3: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (2)Chương 4: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (3)Chương 5: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (4)Chương 6: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (5)Chương 7: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (6)Chương 8: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (7)Chương 9: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (8)Chương 10: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (9)Chương 11: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (10)Chương 12: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (11)Chương 13: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (12)Chương 14: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (13)Chương 15: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (14)Chương 16: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (15)Chương 17: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (16)Chương 18: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (17)Chương 19: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (18)Chương 20: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (19)Chương 21: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (20)Chương 22: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (21)Chương 23: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (22)Chương 24: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (23)Chương 25: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (24)Chương 26: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (25)Chương 27: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (26)Chương 28: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (27)Chương 29: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (28)Chương 30: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (29)Chương 31: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (hoàn)Chương 32: Tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội (phiên ngoại)Chương 33: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (1)Chương 34: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (2)Chương 35: Hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ (3)Chương 36: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (4)Chương 37: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (5)Chương 38: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh(6)Chương 39: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (7)Chương 40: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (8)Chương 41: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (9)Chương 42: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (10)Chương 43: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (11)Chương 44: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (12)Chương 45: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (13)Chương 46: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (14)Chương 47: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (15)Chương 48: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (16)Chương 49: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (17)Chương 50: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (18)
Chương 51: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (19)Chương 52: Hào môn quý nữ và dưỡng nữ trọng sinh (20)Chương 53: Hào môn quý nữ và dưỡng nữ trọng sinh (21)Chương 54: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (22)Chương 55: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (23)Chương 56: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (24)Chương 57: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (25)Chương 58: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (26)Chương 59: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (27)Chương 60: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (28)Chương 61: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (1)Chương 62: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (2)Chương 63: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (3)Chương 64: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (4)Chương 65: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (5)Chương 66: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (6)Chương 67: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (7)Chương 68: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (8)Chương 69: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (9)Chương 70: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (10)Chương 71: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (11)Chương 72: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (12)Chương 73: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (13)Chương 74: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (14)Chương 75: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (15)Chương 76: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (16)Chương 77: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (17)Chương 78: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (18)Chương 79: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (19)Chương 80: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (20)Chương 81: Người Thừa Kế Công Tước Vs Nữ Phụ Phế Vật Phản Công (21)Chương 82: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (22)Chương 83: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (23)Chương 84: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (24)Chương 85: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (25)Chương 86: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (26)Chương 87: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (1)Chương 88: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (2)Chương 89: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (3)Chương 90: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (4)Chương 91: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (5)Chương 92: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (6)Chương 93: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (7)Chương 94: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (8)Chương 95: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (9)Chương 96: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (10)Chương 97: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (11)Chương 98: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (12)Chương 99: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (13)Chương 100: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (14)