Một Ngày Cho Một Đời

Giới thiệu nội dung Một Ngày Cho Một Đời:

Đánh máy: chuotqn

Amy Converse đang rất bực mình vì đã tự đưa đầu vào trò dối trá của sếp thì lại có một cuộc hẹn với người anh họ Fernanda Bonavia từ ITALIA - quê của ông ngoại cô - nơi cô chưa từng đặt chân đến và cũng không biết ông cô đã để lại tại đó những gì. Ngay từ ấn tượng ban đầu cô đã thấy anh họ cô “giống như hình ảnh tôi vẫn thường mường tượng về nhân vật Health Cliff trong Wuthering Heights. Thoạt nhìn thấy anh ta tôi đã nghĩ đến một hiệp sỹ của thế kỷ XVI hay là một Borgia.”

Và cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời cô. Cô có thể là chủ sở hữu của một nhà máy rượu. Chính vì vậy mà người anh họ của cô đã đề nghị mua lại cổ phần của cô ở công ty rượu. Nhưng với cá tính mạnh mẽ và cũng muốn có sự thay đổi trong cuộc đời mình cô đã đến Italia để xem xét về quá trình sản xuất rượu vang trắng. Cùng với quyết định của mình cô hiểu rằng mình đã đương đầu với nhiều âm mưu của những người họ hàng xa của mình nhất là người anh họ Nando. Nhưng giữa họ không chỉ có cuộc chiến giành quyền sở hữu cổ phần mà còn cuộc chiến khác cũng gian nan không kém.

Một cuộc chiến không có người thua mà chỉ có những người chiến thắng!
Rút gọn