Gợi Lửa Đam Mê (Marrying For King’s Millions)

Giới thiệu nội dung Gợi Lửa Đam Mê (Marrying For King’s Millions):

Kings of California #2
Thể loại: 
Lãng mạn
Người dịch: lephngoc
Người edit: mkhoi1983
Rating: H

Travis cần một người vợ để làm bước đệm hoàn thành dự án kinh doanh của mình.

Julie O’Hara cần sự giúp đỡ để bắt đầu tương lai của bản thân.

Khi đồng ý kết hôn với nhau trong vòng một năm, cả hai người đều mảy may không lường trước được mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát chóng vánh đến thế nào!
Rút gọn