Đường Lang Quân

Giới thiệu nội dung Đường Lang Quân:

Đường Lang Quân – 螳螂君

Tác giả:

Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬
Edit + Beta: Yān Wei, từ bản dịch của QT ca và sự hỗ trợ của Gu Gồ bá bá

Đôi lời của tác giả:

Ân, nếu nhóm cường công có thể cầm thú, vì cái gì sẽ không có cầm thú thụ đâu?

Sau đó, đúng lúc vừa xem đài DISCOVERY xong, phát hiện trong tự nhiên loài vật có khả năng chịu đựng cao nhất chính là đường lang (bọ ngựa).

Cho nên, Tiểu Đường Lang vì thế mà xuất hiện. Hắc hắc, đương nhiên là chân chính tà ác thụ rồi.

Đôi lời của Yān Wei:

Từ tiếng Anh trong truyện là của tác giả.

Những câu trong ngoặc, in nghiêng là chú thích, không in nghiêng là của tác giả.

Chương nào có đặt pass là đang đợi beta. Beta xong sẽ gỡ, thời gian không rõ.

Rút gọn