Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
 • Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

 • Tác giả :
 • Thể loại : Ngôn Tình, Sủng
 • Số chương : 1048
 • Trạng thái : Updating
 • Nguồn : Dịch Ngôn Tình
 • Cập nhật cuối : 29/12/2021
 • Đánh giá :
  Đánh giá cho truyện này
 • DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU

Chương được cập nhật từ ngày: 29/12/2021

Chương 1050: Dao động (1)Chương 1049: Sợ hãi (10)Chương 1048: Sợ hãi (9)Chương 1047: Sợ hãi (8) Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới

Giới thiệu nội dung Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em):

"Một năm sau chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không ai làm phiền ai nữa"
 

Quý Ức chấp nhận cuộc kết hôn giả với Hạ Quý Thần bởi vì cô nghĩ anh sẽ không bao giờ rung động với cô.

Sau khi kết hôn hai người vốn diễn mà trở thành thật thì cũng không nói làm gì nhưng một năm sau, họ lại chẳng thể chia giường thì đừng nói đến chuyện ly hôn.

Nếu như không thể trêu vào, chẳng lẽ tôi đây trốn còn không được sao?

Quý Ức khẽ xoa chiếc eo mỏi nhừ, nhẹ nhàng trèo cửa sổ trốn nhà ra đi.

Cô vốn cho rằng mình đã đi đủ xa, tránh được Hạ Quý Thần thì lại phát hiện ra, người người cô gặp đều cúi mình cung kính nói: "Hạ phu nhân, Hạ tiên sinh đang ở nhà chờ cô"

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Đại thần bẫy vào trong ngực <1>Chương 2: Đại thần bẫy vào trong ngực<2>Chương 3: Đại thần bẫy vào trong ngực (3)Chương 4: Đại thần bẫy vào trong ngực(4)Chương 5: Đại thần bẫy vào trong ngực (5)Chương 6: Đại thần bẫy vào trong ngực(6)Chương 7: Đại thần bẫy vào trong ngực (7)Chương 8: Đại thần bẫy vào trong ngực(8)Chương 9: Đại thần bẫy vào trong ngực (9)Chương 10: Đại thần bẫy vào trong ngực (10)Chương 11: Tôi với anh ta không có khả năng (1)Chương 12: Tôi cùng với anh ta là không có khả năng (2)Chương 13: Tôi cùng anh ta không có khả năng (3)Chương 14: Con cùng anh ta không có khả năng(4)Chương 15: Tôi cùng hắn là không có khả năng (5)Chương 16: Con cùng anh ta là không có khả năng (6)Chương 17: Con cùng anh ta là không có khả năng(7)Chương 18: Con cùng hắn ta là không có khả năng (8)Chương 19: Tôi và hắn ta là không có khả năng(9)Chương 20: Con cùng hắn là không có khả năng (10)Chương 21: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (1)Chương 22: Cám ơn cô  đã hào phóng như vậy!(2)Chương 23: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (3)Chương 24: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy!  (4)Chương 25: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (5)Chương 26: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (6)Chương 27: Cám ơn cố đã hào phóng như vậy! (7)Chương 28: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (8)Chương 29: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (9)Chương 30: Cám ơn cô đã hàophóng như vậy! (10)Chương 31: Để cho cô ta tự đi!Chương 32: Để cho cô ta tự đi! (2)Chương 33: Để cho cô ta tự đi! (3)Chương 34: Để cho cô ta tự đi! (4)Chương 35: Để cho cô ta tự đi! (5)Chương 36: Để cho cô ta tự đi! (6)Chương 37: Để cho cô ta tự đi! (7)Chương 38: Để cho cô ta tự đi! (8)Chương 39: Để cho cô ta tự đi! (9)Chương 40: Để cho cô ta tự đi! (10)Chương 41: Ở nơi nhìn thấy được (1)Chương 42: Ở nơi nhìn thấy được (2)Chương 43: Ở nơi nhìn thấy được (3)Chương 44: Ở nơi nhìn thấy được (4)Chương 45: Ở nơi nhìn thấy được (5)Chương 46: Ở nơi nhìn thấy được (6)Chương 47: Ở nơi nhìn thấy được(7)Chương 48: Ở nơi nhìn thấy được (8)Chương 49: Ở nơi nhìn thấy được (9)Chương 50: Ở nơi nhìn thấy được (10)
Chương 51: Cô câm miệng cho tôi(1)Chương 52: Cô câm miệng cho tôi!!(2)Chương 53: Cô câm miệng cho tôi!!(3)Chương 54: Cô câm miệng cho tôi!!(4)Chương 55: Cô câm miệng cho tôi!!(5)Chương 56: Cô câm miệng cho tôi!!(6)Chương 57: Cô câm miệng cho tôi!!(7)Chương 58: Cô câm miệng cho tôi (8)Chương 59: Cô câm miệng cho tôi (9)Chương 60: Cô câm miệng cho tôi(10)Chương 61: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (1)Chương 62: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (2)Chương 63: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (3)Chương 64: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (4)Chương 65: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (5)Chương 66: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (6)Chương 67: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (7)Chương 68: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (8)Chương 69: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (9)Chương 70: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (10)Chương 71: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (1)Chương 72: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta(2)Chương 73: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (3)Chương 74: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (4)Chương 75: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (5)Chương 76: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (6)Chương 77: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (7)Chương 78: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (8)Chương 79: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (9)Chương 80: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (10)Chương 81: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (1)Chương 82: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (2)Chương 83: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (3)Chương 84: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (4)Chương 85: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (5)Chương 86: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (6)Chương 87: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (7)Chương 88: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (8)Chương 89: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (9)Chương 90: Anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối (10)Chương 91: Một trăm lầnChương 92: Một trăm lần (2)Chương 93: Một trăm lần (3)Chương 94: Một trăm lần (4)Chương 95: Một trăm lần (5)Chương 96: Một trăm lần (6)Chương 97: Một trăm lần (7)Chương 98: Một trăm lần (8)Chương 99: Một trăm lần (9)Chương 100: Một trăm lần (10)