Bạch Hổ Khiêu Tình

Giới thiệu nội dung Bạch Hổ Khiêu Tình:

Convert: meoconlunar (ttv )
Edit: Xinbi

Vì sao chỉ có hắn có thể thấy được nàng, nghe được nàng nói chuyện?

Còn có, túi hương luôn luôn tùy thân như thế nào ở trên tay hắn ?

Chẵng lẽ…đây là nguyên nhân nàng rời hắn không được ?

Nàng sớm nghe nói qua hắn ” Hổ gia “ hiển hách thanh danh, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhưng lại như vậy trẻ tuổi.

Càng không nghĩ tới hắn trong mắt chỉ có ích lợi, làm việc hoàn toàn không nể mặt lưu tình..

Mà nay, nàng cùng hắn mạc danh kỳ diệu dây dưa không rõ…..

Đúng rồi, xung đột ngoài ý muốn, nàng rơi xuống vách núi đen, thành một du hồn

Tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng, đã là chuyện thật không thể thay đổi, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Ít nhất, theo bên người hắn, nàng có thể làm chút việc.

Thời điểm hắn làm việc không thấu tình hợp lý hợp thời cho thiện ý khuyên nhủ.

Dọa ! Không thể nào ?

Gia đại nghiệp đại, mỗi người kính sợ Hổ gia nhưng lại bởi vì nàng thẳng thắn cùng cố gắng ” gan dạ sáng suốt ” mà quyết định thú nàng làm vợ, không thèm để ý minh hôn ?

Này…… Thật sự rất không tầm thường !

Làm cho nàng không khỏi muốn hoài nghi hắn này gian thương có hay không tính kế khác

Rõ ràng nhân quỷ thù đồ……
Rút gọn