Vừa Ý Quý Công Tử

Giới thiệu nội dung Vừa Ý Quý Công Tử:

Convert: ngocquynh520
Edit: zozo0122
Beta: L.A.J + Ngọc Vũ

Ô ô ô —— chỉ kém một tí nữa là công ty sẽ thưởng cho cô xe "Austin",

Tất cả đều tại Tổng giám đốc công ty Vĩnh Xương đáng ghét!

Trong vài giờ ngắn ngủn hại cô ngã hai lần, làm hỏng bộ lễ phục Finie không nói,

Còn khiến cô mất tiền, làm cho xe "Austin" cô mơ ước bấy lâu bay mất!

Khoan đã! Anh hùng hồi nhỏ của cô họ Thiệu, hắn cũng họ Thiệu. . . . . .

Oa oa! Hắn. . . . . . hắn không phải anh chàng hồi nhỏ dọa cô khiến cô sợ hãi sao?

Giờ thì thù cũ, nợ mới bọn họ có thù lớn rồi!
Rút gọn