Trọn Đời Em Nuôi Anh

Giới thiệu nội dung Trọn Đời Em Nuôi Anh:

Mỗi người đều là ‘Mạc Tùy’.

Trong lòng mỗi ‘Mạc Tùy’ đều có một ‘Tùy Kỳ’.

‘Tùy Kỳ’ của tôi ở phương Bắc, đó là một thành phố cách tôi hơn 1200 cây số.

Mà anh ở nơi này vĩnh viễn mang họ ‘Phương’.

Rút gọn
Danh sách chương