Tiên Tuyệt

Giới thiệu nội dung Tiên Tuyệt:

Nếu trời cao đã cho ta cơ hội, vậy ta sẽ......

Tu luyện công pháp hùng mạnh nhất.
Sử dụng Thần phù tốt nhất.
Cướp lấy bảo tàng lớn nhất
Hội ngộ với giai nhân xinh đẹp nhất.

 

 

 

 

 

Ta sẽ giẫm lên hết thảy những thiên tài phe Chính đạo dưới chân mình, thể hiện 1 phong thái của cự phách siêu hùng phe Ma đạo. Bất cứ cường giả nào khiêu chiến với ta, ta sẽ hết sức vui mừng dùng cước của mình tiếp đón khuôn mặt anh tuấn của kẻ đó.

Dù là Nhược Lô Ngục, nơi chuyên nhốt phe Ma Đạo của phe Chính Đạo ta cũng không ngại dạo chơi trong đó.

Thiên hạ ngũ phương, tu sĩ tại thượng, phàm nhân tại hạ. Pháp bảo không phải là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ. Ở thế giới này nuôi dưỡng thần vật còn hùng mạnh hơn: Thiên Mệnh Thần Phù.

Thiên mệnh đã định, chủ của thần phù ắt sẽ bất phàm.

Tác giả của bộ truyện là Thạch Tam, từng khá thành công với vài bộ truyện trước đây như : Khấu Tiên Môn, Ma Chủng Khởi Nguyên, Giáp Vũ Thánh Đồ, Phương Sĩ Đích Luyện Kim Công Lược.

 

 

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Kim vân tỏa thànhChương 2: Ngũ hành ngọc sơn - song long ngậm cầuChương 3: Thượng cổ ma đầu - khẩu tru thiên hạ (thượng)Chương 4: Thượng cổ ma đầu - khẩu tru thiên hạ (trung + hạ)Chương 5: Phát ti tỏa liên - thác bạt thao thiên (thượng)Chương 6: Phát ti tỏa liên - thác bạt thao thiên (trung + hạ)Chương 7: Đạo tạng dị biến - huyết tế phù bảo (thượng + trung)Chương 8: Đạo tạng dị biến - huyết tế phù bảo (hạ)Chương 9: Kim ngư kiếm trận - thanh hà lý thị (thượng + trung)Chương 10: Kim ngư kiếm trận - thanh hà lý thị (hạ)Chương 11: Thôn phệ pháp bảo, thạch thú cảnh báo (thượng + trung)Chương 12: Thôn phệ pháp bảo - thạch thú cảnh báo (hạ)Chương 13: Cung điện trong hộp - thiên phủ chi quốc (thượng + trung)Chương 14: Cung điện trong hộp - thiên phủ chi quốc (hạ)Chương 15: Bồng kinh thần mộc - tám gốc thần miêu (thượng - trung)Chương 16: Bồng kinh thần mộc - tám gốc thần miêu (hạ)Chương 17: Thần uy sợi xích, ngang nhiên giết người (thượng)Chương 18: Thần uy sợi xích, ngang nhiên giết người (hạ)Chương 19: Long khẩu thạch đao, vô giải thiên thư (thượng)Chương 20: Long khẩu thạch đao, vô giải thiên thư (trung)Chương 21: Thần mục khai nhãn - song nguyệt đương không (thượng)Chương 22: Thần mục khai nhãn, song nguyệt đương không (trung + hạ)Chương 23: Trảm long tù phạm - họa bì bạo long (thượng)Chương 24: Trảm long tù phạm - họa bì bạo long (trung + hạ)Chương 25: Cửu long thôn nhật (thượngChương 26: Cửu long thôn nhật (trung + hạ)Chương 27: Hổ môn, long môn, địa môn (thượng)Chương 28: Hổ môn, long môn, địa môn (hạ))Chương 29: Sát lang, đẩu quan (thượng + trung)Chương 30: Sát lang, đẩu quan (hạ)Chương 31: Thiên sinh thần thạch - ngưng nguyên bảo đan (thượng + trung)Chương 32: Thiên sinh thần thạch - ngưng nguyên bảo đan (hạ)Chương 33: So nhãn lực - soát phòng giam (thượng)Chương 34: So nhãn lực - soát phòng giam (trung + hạ)Chương 35: Ngọc duẩn tủy tương - ngục diễm thiên ma (thượng)Chương 36: Ngọc duẩn tủy tương - ngục diễm thiên ma (trung + hạ)Chương 37: Tinh thần hợp, thần hợp khí, khí hợp chân (thượng)Chương 38: Tinh thần hợp, thần hợp khí, khí hợp chân (hạ)Chương 39: Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ (thượng)Chương 40: Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ (hạ)Chương 41: Thiên la địa võng, lục đạo kiếp trận (thượng + trung)Chương 42: Thiên la địa võng, lục đạo kiếp trận (hạ)Chương 43: Đồng tiền ngọc đỏ, diệu pháp thực phù (thượng + trung)Chương 44: Đồng tiền ngọc đỏ, diệu pháp thực phù (hạ)Chương 45: Linh phù sơ thành (thượng)Chương 46: Linh phù sơ thành (trung + hạ)Chương 47: Tiểu chu thiên phong ma cấm trận (thượng)Chương 48: Tiểu chu thiên phong ma cấm trận (trung)Chương 49: Thập phương quỷ độn (thượng)Chương 50: Thập phương quỷ độn (trung + hạ)
Chương 51: Cấm địa yên sơn (thượng)Chương 52: Cấm địa yên sơn (trung)Chương 53: Cấm địa yên sơn (hạ)Chương 54: Nhất phẩm hung thú (thượng)Chương 55: Nhất phẩm hung thú (trung + hạ)Chương 56: Tử cảnh trong núi (thượng)Chương 57: Tử cảnh trong núi (trung)Chương 58: Tử cảnh trong núi (hạ)Chương 59: Huyết vĩ chu vương (thượng)Chương 60: Huyết vĩ chu vương (trung + hạ)Chương 61: Huyết vĩ chu vương (trung + hạ)Chương 62: Chu vương động - song diện phù (thượng)Chương 63: Chu vương động - song diện phù (trung)Chương 64: Chu vương động - song diện phù (hạ)Chương 65: Độc long đan - la tinh thạch (thượng)Chương 66: Độc long đan - la tinh thạch (trung)Chương 67: Độc long đan - la tinh thạch (hạ)Chương 68: Kỳ lân tý - mỹ nhân tâm (thượng)Chương 69: Kỳ lân tý - mỹ nhân tâm (trung)Chương 70: Kỳ lân tý - mỹ nhân tâm (hạ)Chương 71: Thượng cổ thận long, linh vật tiên thiên (thượng)Chương 72: Thượng cổ thận long, linh vật tiên thiên (trung)Chương 73: Thượng cổ thận long, linh vật tiên thiên (hạ)Chương 74: Thần hoàng điểu - đế vương đoạt (thượng)Chương 75: Thần hoàng điểu - đế vương đoạt (trung)Chương 76: Thần hoàng điểu - đế vương đoạt (hạ)Chương 77: Ba xà đấu thận long (thượng)Chương 78: Ba xà đấu thận long (trung)Chương 79: Ba xà đấu thận long (hạ)Chương 80: Thần điểu đồng hoàn (thượng)Chương 81: Thần điểu đồng hoàn (trung)Chương 82: Thần điểu đồng hoàn (hạ)Chương 83: Phân chia chiến lợi phẩm - vu oan hãm hại (thượng)Chương 84: Phân chia chiến lợi phẩm - vu oan hãm hại (trung)Chương 85: Phân chia chiến lợi phẩm - vu oan hãm hại (hạ)Chương 86: Diệp thị mưu đồ - mộc dịch gian trá (thượng)Chương 87: Diệp thị mưu đồ - mộc dịch gian trá (trung)Chương 88: Diệp thị mưu đồ - mộc dịch gian trá (hạ)Chương 89: Đàm tiếu giết ngườiChương 90: Sơn họa phủ - minh đường cung (thượng)Chương 91: Sơn họa phủ - minh đường cung! (trung)Chương 92: Sơn họa phủ - minh đường cung! (hạ)Chương 93: Ngôn xuất pháp tùy! (thượng)Chương 94: Ngôn xuất pháp tùy! (trung)Chương 95: Ngôn xuất pháp tùy! (hạ)Chương 96: Vạn niên lão đằng, căn tu thành kiển! (thượng)Chương 97: Vạn niên lão đằng, căn tu thành kiển! (trung)Chương 98: Vạn niên lão đằng, căn tu thành kiển! (hạ)Chương 99: Kim quan - lão quy! (thượng)Chương 100: Kim quan - lão quy! (trung)