Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi

Giới thiệu nội dung Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi:

Trong cuộc đời ai cũng sẽ phạm phải những sai lầm. Nhưng nếu là anh, em nguyện ý tha thứ.
Rút gọn