Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Tiểu Anh Diệp Lạc Vô Tâm 3 chương
Đó Là, Yêu Diệp Lạc Vô Tâm 33 chương
Sói & Dương Cầm Diệp Lạc Vô Tâm 41 chương
Cô Độc Diệp Lạc Vô Tâm 30 chương
Mãi Mãi Là Bao Xa Diệp Lạc Vô Tâm 76 chương
Sa Ngã Vô Tội Diệp Lạc Vô Tâm 26 chương
Ngủ Cùng Sói Diệp Lạc Vô Tâm 43 chương
Nụ Hôn Của Sói Diệp Lạc Vô Tâm 67 chương