Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thiên Hiểu Cửu Lộ Phi Hương 9 chương
Vài Lần Hồn Mộng Cửu Lộ Phi Hương 72 chương
Chiêu Diêu Cửu Lộ Phi Hương 81 chương
Cô Nàng Mạnh Mẽ Cửu Lộ Phi Hương 51 chương
Hộ Tâm Cửu Lộ Phi Hương 113 chương
Không Yêu Thì Biến Cửu Lộ Phi Hương 51 chương
Ma Tồn Cửu Lộ Phi Hương 89 chương
Nhẫn Đông Cửu Lộ Phi Hương 10 chương
Ti Mệnh Cửu Lộ Phi Hương 62 chương
Tình Kiếp Tam Sinh Cửu Lộ Phi Hương 15 chương
Trăng Trong Gương Cửu Lộ Phi Hương 23 chương
Mập Mới Đẹp Cửu Lộ Phi Hương 48 chương
Mười Năm Không Xa Cửu Lộ Phi Hương 6 chương
Đào Yêu Cửu Lộ Phi Hương 7 chương
Bổn Vương Ở Đây Cửu Lộ Phi Hương 86 chương
Đồng Thể Cửu Lộ Phi Hương 36 chương
Bảy Kiếp Xui Xẻo Cửu Lộ Phi Hương 34 chương
Bách Quỷ Tập Cửu Lộ Phi Hương 100 chương
Sư Phụ (Hệ Liệt) Cửu Lộ Phi Hương 18 chương
Béo Mới Là Đẹp Cửu Lộ Phi Hương 47 chương
Khuynh Thế Cửu Lộ Phi Hương 8 chương
Khinh Ngữ Cửu Lộ Phi Hương 52 chương