Truyện của Cuồng Thượng Gia Cuồng

Kinh Thuế Cuồng Thượng Gia Cuồng 52 chương
Ngục Quỷ Cuồng Thượng Gia Cuồng 85 chương
Làm Nô Cuồng Thượng Gia Cuồng 41 chương
Quỷ Tình Trái Cuồng Thượng Gia Cuồng 67 chương
Tự Lang (Nuôi Sói) Cuồng Thượng Gia Cuồng 62 chương
Dục Vọng Chiếm Hữu Cuồng Thượng Gia Cuồng 70 chương
Bình Thiên Hạ Cuồng Thượng Gia Cuồng 155 chương
Phượng Hoàng Nam Cuồng Thượng Gia Cuồng 56 chương
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết Cuồng Thượng Gia Cuồng 50 chương
Khốn Tại Võng Trung Ương Cuồng Thượng Gia Cuồng 40 chương
Tàng Ngọc Nạp Châu Cuồng Thượng Gia Cuồng 124 chương