Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Giới thiệu nội dung Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây:

Một cuộc tình bắt đầu từ một đêm bán thân mê loạn. Hắn thật cường mãnh, không những làm cô hài lòng về thể xác mà còn muốn chiếm luôn lòng cô!

Đại ca phúc hắc thật nhỏ nhặt, cô dám chọc giận hắn, hắn lại tiếp tục vận động thân thể. Chẳng lẽ hắn tính chiếm lấy tình cảm của cô bằng sự nhiệt tình của mình sao?
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Giá cao bán lần đầu tiên 1Chương 2: Giá cao bán lần đầu tiên 2Chương 3: Giá cao bán lần đầu tiên 3Chương 4: Giá cao bán lần đầu tiên 4Chương 5: Giá cao bán lần đầu tiên 5Chương 6: Giá cao bán lần đầu tiên 6Chương 7: Giá cao bán lần đầu tiên 7Chương 8: Giá cao bán lần đầu tiên 8Chương 9: Giá cao bán lần đầu tiên 9Chương 10: Giá cao bán lần đầu tiên 10Chương 11: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 1Chương 12: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 2Chương 13: Đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 3Chương 14: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 4Chương 15: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 5Chương 16: Đàn ông tuấn tú thật nguy hiểm 6Chương 17: Đàn ông đẹp trai rẩt nguy hiểm 7Chương 18: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 8Chương 19: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 9Chương 20: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 10Chương 21: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 12Chương 22: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 13Chương 23: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 14Chương 24: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 15Chương 25: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 16Chương 26: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 17Chương 27: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 18Chương 28: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 19Chương 29: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 20Chương 30: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 21Chương 31: Ăn kem dính trên mặt 1Chương 32: Ăn kem dính trên mặt 2Chương 33: Ăn kem trên mặt 3Chương 34: Ăn kem trên mặt 4Chương 35: Ăn kem trên mặt 5Chương 36: Ăn kem trên mặt 6Chương 37: Ăn kem trên mặt 7Chương 38: Ăn kem trên mặt 8Chương 39: Ăn kem trên mặt 9Chương 40: Ăn kem trên mặt 10Chương 41: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 1Chương 42: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 2Chương 43Chương 44Chương 45: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 5Chương 46: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 6Chương 47: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 7Chương 48: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 8Chương 49: Người đàn ông đẹp trai nhẫn tâm làm giàu 9Chương 50: Người đàn ông nhẫn tâm làm giàu 10
Chương 51: Chú Hoắc cũng giở trò xấu 1Chương 52: Chú Hoắc cũng giở trò xấu 2Chương 53: Chú Hoắc cũng giở trò xấu 3Chương 54: Hoắc đại thúc thế nhưng làm chuyện xấu 4Chương 55: Hoắc đại thúc thế nhưng làm chuyện xấu 5Chương 56: Hoắc đại thúc thế nhưng làm chuyện xấu 6Chương 57: Hoắc đai thúc thế nhưng làm chuyện xấu 7Chương 58: Chú Hoắc cũng giở trò xấu 8Chương 59: Chú hoắc cũng giở trò xấu 9Chương 60: Chú Hoắc cũng giở trò xấu 10Chương 61: Đổi cách gọi, người khác hiểu lầm 1Chương 62: Đổi cách gọi, làm người ta hiểu lầm 2Chương 63: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 3Chương 64: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 4Chương 65: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 5Chương 66: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 6Chương 67: Đổi cách gọi, làm người khác hiểu lầm 7Chương 68: Tiếng kêu đặc biệt, làm người khác hiểu lầm 8Chương 69: Ông chú thích bắt bạt người khác 1Chương 70: Ông chú thích bắt nạt người khác 2Chương 71: Ông chú thích bắt nạt người khác 3Chương 72: Ông chú thích bắt nạt người khác 4Chương 73: Ông chú thích trêu chọc người khác 5Chương 74: Ông chủ thích trêu chọc người khác 6Chương 75: Ông chủ thích trêu chọc người khác 7Chương 76: Ông chủ thích trêu chọc người khác 8Chương 77: Làm sao chú lại tới 1Chương 78: Làm sao chú lại tới 2Chương 79: Làm sao chú lại tới 3Chương 80: Làm sao chú lại tới 5Chương 81: Làm sao chú lại tới 6Chương 82: Làm sao chú lại tới 7Chương 83: Làm sao chú lại tới 8Chương 84: Ai chiếm tiện nghi ai 1Chương 85: Ai chiếm tiện nghi ai 2Chương 86: Ai chiếm tiện nghi ai 3Chương 87: Ai chiếm tiện nghi ai 4Chương 88: Ai chiếm tiện nghi ai 5Chương 89: Ai chiếm tiện nghi ai 6Chương 90: Ai chiếm tiện nghi ai 7Chương 91: Dám Chiếm Tiện Nghi Của Chú 8Chương 92: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 1Chương 93: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 2Chương 94: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 3Chương 95: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 4Chương 96: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 5Chương 97: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 6Chương 98: Có muốn tôi giúp em mặc thử không 7Chương 99: Có muốn tôi giúp em mặc thử không 8Chương 100: Chú Hoắc nổi giận 1