Mãn Bàn Giai Thâu

Giới thiệu nội dung Mãn Bàn Giai Thâu:

Mãn bàn giai thâu: Ý chỉ việc chỉ cần đi sai một nước cờ, toàn bộ bàn cờ sẽ thua. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ sẽ khiến cho toàn cục thất bại.

 

 

Rút gọn