Hôn Giới

Giới thiệu nội dung Hôn Giới:

Editor: Tử Tố
Thể loại : nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE.

Hạ Dạ yêu thầm Thần Trạch rất lâu rồi nhưng Thần Thạch không hề hay biết điều gì. Cũng sắp đên ngày hắn di dân, hắn đến để nói cho Hạ Dạ biết mình sẽ kết hôn rồi di cư. Hắn vào cửa hàng của cậu chọn nhẫn lại chọn đúng chiếc mà cậu để cho riêng mình. Nhưng dưới sự năn nỉ của hắn thì đã không từ chối mà đưa chiếc nhẫn đó cho hắn. Liệu người hắn sẽ cầu hôn là ai?
Rút gọn
Danh sách chương