Gần Như Cô Độc

Giới thiệu nội dung Gần Như Cô Độc:

Thể loại:

Đam mỹ, táo bạo dục vọng chiếm hữu cường công, tự ti si tình không vừa thương thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thế thân, linh hồn chuyển hoán, hiện đại.
Bìa: Duy Ngã
Hoàn 34 chương + 2 PN

Chắc bạn đã từng nghe về việc có thể bỏ voi lớn vào tủ lạnh thì theo bạn  cần mấy bước? Đó là cần có ba bước. Mở cửa tủ lạnh, bỏ voi lớn vào, đóng cửa tủ lạnh.

Nếu đã vậy để tôi vào trong anh cần mấy bước? - có thể phải nhiều hơn một bước, trước tiên biến mình thành bộ dạng của y, như vậy mới có cơ hội cạy ra trái tim của hắn.

Ninh Giác Thần yêu Hứa Duệ mười năm, làm thế thân anh trai Lục Giác Lam của chính mình bảy năm, ma xui quỷ khiến một hồi bất ngờ linh hồn của mình cư nhiên nhập vào trên người Lục Giác Lam.

Rút gọn
Danh sách chương