[Đồng Nhân Harry Potter] HP Chi Xin Hỏi Malfoy

Giới thiệu nội dung [Đồng Nhân Harry Potter] HP Chi Xin Hỏi Malfoy:

Thể loại: HP đồng nhân, HE

Sau khi cuộc chiến kết thúc.

Potter đã gây ra phiền toái khiến cho bản thân chẳng còn đồng nào để hẹn hò.

Malfoy lâm nguy bệnh, lại có tiền, có năng lực cười nhạo đầu sẹo, khẳng định không có gì tốt hơn chuyện này.
Rút gọn