Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

Giới thiệu nội dung Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ:

Thế loại: Xuyên không, cung đấu, kết thúc lạ

Truyện rất ngắn, cá nhân mình thấy truyện nào của Cống Trà cũng hay cả xD

Truyện không có văn án nhé, truyện ngắn thôi, từ từ đọc và cảm nhận :P
Rút gọn