Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Giới thiệu nội dung Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm:

Convert: meoconlunar@TTV
Edit: Panda ú.

Trên thế giới này có hai loại cảm xúc được coi là lãng mạn: một loại gọi là đồng cam cộng khổ,loại khác là đồng quy vu tận. Chúng ta cần làm là tranh thủ cùng người mình yêu nhất đồng cam cộng khổ, rồi cùng người yêu tiếp theo đồng quy vu tận.
Rút gọn