Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Giới thiệu nội dung Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo:

Thể loại: Đồng nhân Tuổi trẻ bao thanh thiên, trinh thám, cường, HE
Độ dài: 70 chương
Converter: U Tịch Cốc
Edit: Kiri + Yukira

Xuyên qua hóa thành Bàng Phi Yến đầy khí thế…… Đường Vãn Chi thế nhưng lại cảm thấy một thân áp lực ...... nhưng, xem diễn cũng không tệ, thuốc lá bia nước khoáng cá nướng a, rượu đồ uống mì ăn liền chân giò hun khói a, aizz, thu chân lại một chút đi, mời xem diễn a ...... aizz aizz, phá án như thế nào đây, nơi này có có chút kỳ quái a……

Nhân vật chính: Bàng Phi Yến ┃ phối hợp diễn: Công Tôn Sách, Chu Kính, Bao Hắc Thán, Sở Sở, Triển Chiêu, Bàng Thái Sư ┃

Rút gọn
Danh sách chương