Xuyên Nhanh: Nam Thần Từ Ta Đi

Chương được cập nhật từ ngày: 20/11/2021

Chương 220Chương 219Chương 218Chương 217 Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới

Giới thiệu nội dung Xuyên Nhanh: Nam Thần Từ Ta Đi:

Thể loại: Xuyên nhanh, xuyên sách, ngôn tình, huyền huyễn, hài hước, sủng manh...
Edit+ Beta: Ngạn Tịnh, Thiên Diệp
Bìa: Du Ngạo.
Số chương: 1319 (Đã hoàn)
Ngày mở hố: 16/9/2019

Bị rơi vào tay của hệ thống cứu vớt nam thần trong tiểu thuyết, Lục Nhất Lan bỗng nhiên mất phương hướng không biết phải làm gì..

Ở mỗi cuốn tiểu thuyết đều sẽ có một vài nam phụ thanh lãnh cao ngạo, đối với tình yêu cực kỳ chấp nhất, một lòng yêu thầm, đẹp nhưng cực kì bi thảm, nam thần soái đến nứt trời cao nhưng lại chết vào cô độc, bị hủy bởi yêu thầm, đau thương với chấp niệm!

Nhiệm vụ của Lục Nhất Lan, chính là nhảy vào tiểu thuyết để viết lại kết cục bi tình của những nam thần kia! Đếm ngược, 3,2,1!

Con đường cứu vớt nam thần, come on!

Lịch up: 3 ngày/ 5- 10 chương

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Hệ thống cứu vớt nam thần trong tiểu thuyếtChương 2: [Thế giới thứ nhất] Lớp trưởng đại nhân thanh lãnhChương 3: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (1)Chương 4: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (2)Chương 5: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (3)Chương 6: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (4)Chương 7: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (5)Chương 8: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (6)Chương 9: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (7)Chương 10: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (8)Chương 11: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (9)Chương 12: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (10)Chương 13: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (11)Chương 14: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (12)Chương 15: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (13)Chương 16: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (14)Chương 17: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (15)Chương 18: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (16)Chương 19: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (17)Chương 20: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (18)Chương 21: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (19)Chương 22: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (20)Chương 23: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (21)Chương 24: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (22)Chương 25: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (23)Chương 26: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (24)Chương 27: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (25)Chương 28: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (26)Chương 29: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (27)Chương 30: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (28)Chương 31: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (29)Chương 32: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (30)Chương 33: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (31)Chương 34: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (32)Chương 35: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (33)Chương 36: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (34)Chương 37: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (35)Chương 38: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (Xong)Chương 39: Ngoại truyện: Mùa chia tayChương 40: Ngoại truyện: Mùa Tốt NghiệpChương 41: Ngoại truyện: Kịch trường nhỏChương 42: Nam Thần Thứ Hai: Thủ trưởng đại nhân kiên nghịChương 43: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (1)Chương 44: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (2)Chương 45: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (3)Chương 46: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (4)Chương 47: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (5)Chương 48: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (6)Chương 49: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (7)Chương 50: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (8)
Chương 51: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (9)Chương 52: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị(10)Chương 53: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (11)Chương 54: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (12)Chương 55: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (13)Chương 56: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (14)Chương 57: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (15)Chương 58: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (16)Chương 59: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (17)Chương 60: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (18)Chương 61: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (19)Chương 62: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (20)Chương 63: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (21)Chương 64: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (22)Chương 65: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (23)Chương 66: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (24)Chương 67: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (25)Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89: Ngoại truyện: Tỏ tình trong mơChương 90: Ngoại truyện: Tiểu kịch trường (Xong)Chương 91: Nam Thần Thứ Ba: Cố ca ca lạnh nhạtChương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100