Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Giới thiệu nội dung Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện:

Thể loại: Ngôn tình, Mau xuyên, 1&1, Nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ, HE.
Editor: Phong lưu công tử
Design by @shynnpham123_ @sell_team

- ------------------

Hào quang nhân vật chính là nhờ những nhân vật phản diện tạo thành, cống hiến nhiều nhất chính là đại BOS phản diện. Hệ thống của Ninh Tịnh tên là "Nuôi dưỡng nhân vật phản diện".

Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, trước khi các đại BOSS trưởng thành, hô mưa gọi gió, âm hiểm biến thái, cô cần phải ở thời gian đó nuôi dưỡng nhân vật phản diện. Sau tám năm, cô sẽ lập tức bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới đó, tiến vào nhiệm vụ tiếp theo.

Sau khi rất cẩn trọng hoàn thành xong mấy nhiệm vụ, Ninh Tịnh liền đau thương phát hiện ra, rõ ràng mấy cục bánh bao nhỏ cô nuôi đều vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn đáng yêu, tại sao sau khi thành niên lại  hắc hoá hơn cả bánh mè đen vậy, đã vậy ánh mắt nhìn cô còn có vẻ rất không thích hợp? Σ( ° △ °|||)︴

Ninh Tịnh: Hệ thống, ta hơi băn khoăn, lôi kéo thù hận như vật thật sự không có vấn đề gì chứ?

Hệ thống:...... [ giả chết - ing]

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Mở đầuChương 2: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (1)Chương 3: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (2)Chương 4: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (3)Chương 5: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (4)Chương 6: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (5)Chương 7: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (6)Chương 8: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (7)Chương 9: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (8)Chương 10: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (9)Chương 11: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (10)Chương 12: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (11)Chương 13: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (12)Chương 14: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (13)Chương 15: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (14)Chương 16: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (15)Chương 17: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên (16)Chương 18: Thế giới 1: Bánh bao nhỏ đầu tiên(17)Chương 19: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (1)Chương 20: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai(2)Chương 21: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (3)Chương 22: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (4)Chương 23: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (5)Chương 24: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (6)Chương 25: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (7)Chương 26: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (8)Chương 27: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (9) - Cầu Cầu, xin lỗiChương 28: Thế giới 2 : Bánh bao nhỏ thử hai (10) - Quay trở lạiChương 29: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (11) - Họng súngChương 30: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (12) - Cái chếtChương 31: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (13)Chương 31-2: Nhan Ngàn Lan - Phiên ngoại (Thượng)Chương 31-3: Nhan Ngàn Lan - Phiên ngoại (hạ)Chương 32: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (1)
Chương 33: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (2)Chương 34: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (3)Chương 35: Thế giới 3 : Bánh bao nhỏ thứ ba (4)Chương 36: Thế giới 3 : Bánh bao nhỏ thứ ba (5)Chương 37: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (6)Chương 38: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (7)Chương 39: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (8)Chương 40: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (9)Chương 41: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (10)Chương 42: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (11)Chương 43: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (12)Chương 44: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba(13)Chương 45: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (14)Chương 46: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (1)Chương 47: Thế giới 4 : Bánh bao nhỏ thứ tư (2)Chương 48: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (3)Chương 49: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (4)Chương 50: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (5)Chương 51: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (6)Chương 52: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (7)Chương 53: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (8)Chương 54: Thế giới 4 : Bánh bao nhỏ thứ tư (9)Chương 55: Thế giới 4 : Bánh bao nhỏ thứ tư (10)Chương 56: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (11)Chương 57: Thế giới 4 : Bánh bao nhỏ thứ tư (12)Chương 58: Thế giới 4 : Bánh bao nhỏ thứ tư (13)Chương 59: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (14)Chương 60: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (15)Chương 61: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (16)Chương 62: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (17)Chương 63: Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (1)Chương 64: Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (2)Chương 65: Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (3)Chương 66: Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (4)