Nữ Phụ Công Tâm Kế

Giới thiệu nội dung Nữ Phụ Công Tâm Kế:

Thể loại: Nhanh xuyên
Editors:
 Cốc, Tiểu Khanh Tử, Tiểu Mi Mi, Archie, Yang, Yulmi2704, Tử Tịch
Beta: Cốc

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.

Rút gọn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1Quyển 1 - Chương 2Quyển 1 - Chương 3Quyển 1 - Chương 4Quyển 1 - Chương 5Quyển 1 - Chương 6Quyển 1 - Chương 7Quyển 1 - Chương 8Quyển 1 - Chương 9Quyển 1 - Chương 10Quyển 1 - Chương 11Quyển 1 - Chương 12Quyển 1 - Chương 13Quyển 1 - Chương 14: Phiên ngoạiQuyển 2 - Chương 1Quyển 2 - Chương 2Quyển 2 - Chương 3Quyển 2 - Chương 4Quyển 2 - Chương 5Quyển 2 - Chương 6Quyển 2 - Chương 7: Thành đôi cùng chàng [7]Quyển 2 - Chương 8: Chỉ muốn giam cầm em [ngoại truyện]Quyển 2 - Chương 9: Thành đôi cùng chàng [8]Quyển 2 - Chương 10: Thành đôi cùng chàng [9]Quyển 2 - Chương 11: Thành đôi cùng chàng [10]Quyển 2 - Chương 12: Nam chính phản công [2]Quyển 3 - Chương 1: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [1]Quyển 3 - Chương 2: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [2]Quyển 3 - Chương 3: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [3]Quyển 3 - Chương 4: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [4]Quyển 3 - Chương 5: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [5]Quyển 3 - Chương 6: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [6]Quyển 3 - Chương 7: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [7]Quyển 3 - Chương 8: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [8]Quyển 3 - Chương 9: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [9]Quyển 3 - Chương 10: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện]Quyển 3 - Chương 11: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện] 2Quyển 3 - Chương 12: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [10]Quyển 3 - Chương 13: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [11]Quyển 3 - Chương 14: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [12]Quyển 3 - Chương 15: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [13]Quyển 3 - Chương 16: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [14]Quyển 3 - Chương 17: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [15]Quyển 3 - Chương 18: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện]Quyển 3 - Chương 19: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện] 2Quyển 4 - Chương 1: Nhóc con mau vào bát [1]Quyển 4 - Chương 2: Nhóc con mau vào bát [2]Quyển 4 - Chương 3: Nhóc con mau vào bát [3]Quyển 4 - Chương 4: Nhóc con mau vào bát [4]Quyển 4 - Chương 5: Nhóc con mau vào bát [5]
Quyển 4 - Chương 6: Nhóc con mau vào bát [6]Quyển 4 - Chương 7: Nhóc con mau vào bát [7]Quyển 4 - Chương 8: Nhóc con mau vào bát [8]Quyển 4 - Chương 9: Nhóc con mau vào bát [9]Quyển 4 - Chương 10: Nhóc con mau vào bát [10]Quyển 4 - Chương 11: Nhóc con mau vào bát [11]Quyển 4 - Chương 12: Nhóc con mau vào bát [12]Quyển 5 - Chương 1: Nam chính cao lãnh [1]Quyển 5 - Chương 2: Nam chính cao lãnh như hoa [2]Quyển 5 - Chương 3: Nam chính cao lãnh [3]Quyển 5 - Chương 4: Nam chính cao lãnh [4]Quyển 5 - Chương 5: Nam chính cao lãnh [5]Quyển 5 - Chương 6: Nam chính cao lãnh [6]Quyển 5 - Chương 7: Nam chính cao lãnh [7]Quyển 5 - Chương 8: Nam chính cao lãnh [8]Quyển 5 - Chương 9: Nam chính cao lãnh [9]Quyển 5 - Chương 10: Nam chính cao lãnh [10]Quyển 5 - Chương 11: Nam chính cao lãnh [11]Quyển 5 - Chương 12: Nam chính cao lãnh [12]Quyển 5 - Chương 13: Nam chính cao lãnh [13]Quyển 5 - Chương 14: Nam chính cao lãnh [14]Quyển 5 - Chương 15: Nam chính cao lãnh [ngoại truyện]Quyển 6 - Chương 1: Nam chính hắc hóa [1]Quyển 6 - Chương 2: Nam chính hắc hóa [2]Quyển 6 - Chương 3: Nam chính hắc hóa [3]Quyển 6 - Chương 4: Nam chính hắc hóa [4]Quyển 6 - Chương 5: Nam chính hắc hóa [5]Quyển 6 - Chương 6: Nam chính hắc hóa [6]Quyển 6 - Chương 7: Nam chính hắc hóa [7]Quyển 6 - Chương 8: Nam chính hắc hóa [8]Quyển 6 - Chương 9: Nam chính hắc hóa [9]Quyển 6 - Chương 10: Nam chính hắc hóa [10]Quyển 6 - Chương 11: Nam chính hắc hóa [11]Quyển 6 - Chương 12: Nam chính hắc hóa [12]Quyển 6 - Chương 13: Nam chính hắc hóa [13]Quyển 6 - Chương 14: Nam chính hắc hóa [14]Quyển 6 - Chương 15: Nam chính hắc hóa [ngoại truyện]Quyển 7 - Chương 1: Đừng quên emQuyển 7 - Chương 2Quyển 7 - Chương 3Quyển 7 - Chương 4Quyển 7 - Chương 5Quyển 7 - Chương 6Quyển 7 - Chương 7Quyển 7 - Chương 8Quyển 7 - Chương 9Quyển 7 - Chương 10Quyển 7 - Chương 11Quyển 7 - Chương 12Quyển 7 - Chương 13