Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Chương được cập nhật từ ngày: 20/11/2021

Chương 75: Xác sống mạt thế ( 32 - END )Chương 68: Xác sống mạt thế ( 25 )Chương 54: Xác sống mạt thế ( 11 )Chương 53: Xác sống mạt thế ( 10 ) Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới

Giới thiệu nội dung Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản:

Văn Án.

Beta: Triêu Nguyên

Cố Thiên Ngôn đã tiến hành một cuộc giao dịch với hệ thống nọ, xuyên qua các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ tu bổ bug. Nhưng mà có một điều cô vẫn luôn thắc mắc... Vì sao sau mỗi thế giới cô xuyên qua, nam chính đều muốn nói chuyện yêu đương với cô?!! Σ(O_O).

Nam thần bệnh kiều: "Không thích tôi cũng không sao, dù sao thì em cũng chỉ có thể thích tôi mà thôi. Không ngoan? Muốn trốn sao? Tôi sẽ nhốt em lại. "

Zombie si tình: "Tôi yêu thế giới này bởi vì thế giới này có em. Thế giới không có em, nó sẽ chẳng còn là cái thá gì cả. "

Vương gia bệnh xà tinh: "Hồi còn nhỏ luôn là trẫm trêu nàng, là trẫm không đúng, nàng phạt trẫm...Bảo vệ nàng một đời bình an."

Rút gọn
Danh sách chương