Ngoại Truyện Về K.O Và Mỹ Mi Ca

Giới thiệu nội dung Ngoại Truyện Về K.O Và Mỹ Mi Ca:

Đây là ngoại truyện về K.O và Mi Ca trong bộ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn
Sẽ như thế nào nếu một ôn nhu trá hình lãnh công chung sống với một tạc mao tiềm ẩn thụ?
Hãy cùng theo dõi những câu chuyện ngắn hài hước của hai người này nhé!
Rút gọn
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút