Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Giới thiệu nội dung Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đô Thị, Giá Không, Hiện Đại, Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Nữ Cường, Xuyên Nhanh

Mỗi thế giới ngoài nam nữ chính ra còn cần các nhân vật phản diện để làm nền, hỗ trợ và giúp đỡ các nhân vật chính ra hết nổi bật. Tiền Thiển vốn nghĩ rằng những nhân vật pháo hôi như vậy cũng khá quan trọng trong cốt truyện, ai ngờ gặp được Cục Quản lý Thế giới, cô mới biết còn một loại nhân vật còn pháo hôi hơn cả pháo hôi - người qua đường...

Chỉ là một nhân vật quần chúng để xúc tiến tình cảm của nam nữ chủ thôi, cô cho rằng rất dễ hoàn thành, sau đó mỹ mãn thu hoạch tích phân, làm giàu, làm giàu aaa... Thế mà lại xảy ra đủ thứ tình huống không ngờ được.

"Nam chính à, ngài đi chết đi được không? Tôi chỉ là diễn viên quần chúng."

P/s:
- Tác giả đã khẳng định là 1v1.
- Tác giả và nhân vật chính trưởng thành qua từng thế giới, tuy là bút mới nhưng được nhiều độc giả đánh giá cao.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1-1: Chương đệm: Trên trời rơi xuống một hệ thốngChương 1-2: Đại gia, ta là chạy đường (1)Chương 2: Đại gia, ta là chạy đường (2)Chương 3: Đại gia, ta là chạy đường (3)Chương 4: Đại gia, ta là chạy đường (4)Chương 5: Đại gia, ta là chạy đường (5)Chương 6: Đại gia, ta là chạy đường (6)Chương 7: Đại gia, ta là chạy đường (7)Chương 8: Đại gia, ta là chạy đường (8)Chương 9: Đại gia, ta là chạy đường (9)Chương 10: Đại gia, ta là chạy đường (10)Chương 11: Đại gia, ta là chạy đường (11)Chương 12: Đại gia, ta là chạy đường (12)Chương 13: Đại gia, ta là chạy đường (13)Chương 14: Đại gia, ta là chạy đường (14)Chương 15: Đại gia, ta là chạy đường (15)Chương 16: Đại gia, ta là chạy đường (16)Chương 17: Đại gia, ta là chạy đường (17)Chương 18: Đại gia, ta là chạy đường (18)Chương 19: Đại gia, ta là chạy đường (19)Chương 20: Đại gia, ta là chạy đường (20)Chương 21: Đại gia, ta là chạy đường (21)Chương 22: Đại gia, ta là chạy đường (22)Chương 23: Đại gia, ta là chạy đường (23)Chương 24: Đại gia, ta là chạy đường (24)Chương 25: Đại gia, ta là chạy đường (25)Chương 26: Đại gia, ta là chạy đường (26)Chương 27: Đại gia, ta là chạy đường (27)Chương 28: Đại gia, ta là chạy đường (28)Chương 29: Đại gia, ta là chạy đường (29)Chương 30: Đại gia, ta là chạy đường (30)Chương 31: Đại gia, ta là chạy đường (31)Chương 32: Đại gia, ta là chạy đường (32)Chương 33: Đại gia, ta là chạy đường (33)Chương 34: Đại gia, ta là chạy đường (34)Chương 35: Đại gia, ta là chạy đường (35)Chương 36: Đại gia, ta là chạy đường (36)Chương 37: Đại gia, ta là chạy đường (37)Chương 38: Đại gia, ta là chạy đường (38)Chương 39: Đại gia, ta là chạy đường (39)Chương 40: Đại gia, ta là chạy đường (40)Chương 41: Đại gia, ta là chạy đường (Hoàn)Chương 42: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (1)Chương 43: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (2)Chương 44: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (3)Chương 45: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (4)Chương 46: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (5)Chương 47: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (7)Chương 48: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (7)Chương 49: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (8)
Chương 50: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (9)Chương 51: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (10)Chương 52: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (11)Chương 53: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (12)Chương 54: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (13)Chương 55: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (14)Chương 56: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (15)Chương 57: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (16)Chương 58: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (17)Chương 59: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (18)Chương 60: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (19)Chương 61: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (20)Chương 62: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (21)Chương 63: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (22)Chương 64: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (23)Chương 65: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (24)Chương 66: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (25)Chương 67: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (26)Chương 68: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (27)Chương 69: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (28)Chương 70: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (29)Chương 71: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (30)Chương 72: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (31)Chương 73: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (32)Chương 74: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (33)Chương 75: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (34)Chương 76: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (35)Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (1)Chương 83: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (2)Chương 84: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (3)Chương 85: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (4)Chương 86: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (5)Chương 87: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (6)Chương 88: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (7)Chương 89: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (8)Chương 90: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (9)Chương 91: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (10)Chương 92: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (11)Chương 93: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (12)Chương 94: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (13)Chương 95: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (14)Chương 96: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (15)Chương 97: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (16)Chương 98: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (17)Chương 99: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (18)