Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương được cập nhật từ ngày: 02/11/2019

Chương 1148: Yêu nữ Ma giáo 27Chương 1147: Yêu nữ Ma giáo 26Chương 1146: Yêu nữ Ma giáo 25Chương 1145: Yêu nữ Ma giáo 24 Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới

Giới thiệu nội dung Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi:

Thể loại: Khoa Huyễn, hệ thống, nữ phụ, xuyên nhanh

Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống.

Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có.

Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả.

Ninh Thư gào thét, các ngươi những…cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.

Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Cuối cùng đã chếtChương 2: Nhiệm vụ giả (Người làm nhiệm vụ)Chương 3: Truyền sai thế giới rồiChương 4: Lãnh vương tửChương 5: Ngươi là cái thá gìChương 6: Đuổi ra khỏi nhàChương 7: Trở thành cô nhiChương 8: Nguy hiểm tồn tạiChương 9: Mời sinh nhậtChương 10: Rèn luyện kỹ năng chạy trốnChương 11: Cảnh tượng quỷ dịChương 12: Bí mật khó lườngChương 13: Đêm qua cám ơn côChương 14: Xem cháu có đáng thương khôngChương 15: Câu lạc bộChương 16: Khổ bức pháo hôiChương 17: Kẻ thù gặp mặtChương 18: Chó cắn chóChương 19: Tôi chính là quá thiện lươngChương 20: Khẩu vị nặngChương 21: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (21)Chương 22: Thế giới Vườn trường : Tu chân phong vân (22)Chương 23: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (23)Chương 24: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (24)Chương 25: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (25)Chương 26: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (26)Chương 27: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (27)Chương 28: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (28)Chương 29: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (29)Chương 30: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (30)Phiên ngoại: Lâm Giai Giai Chương trướcChương 32: Tướng quân yêu thôn cô (1)Chương 33: Tướng quân yêu thôn cô (2)Chương 34: Tướng quân yêu thôn cô (3)Chương 35: Tướng quân yêu thôn cô (4)Chương 36: Tướng quân yêu thôn cô (5)Chương 37: Tướng quân yêu thôn cô (6)Chương 38: Tướng quân yêu thôn cô (7)Chương 39: Tướng quân yêu thôn cô (8)Chương 40: Tướng quân yêu thôn cô (9)Chương 41: Tướng quân yêu thôn cô (10)Chương 42: Tướng quân yêu thôn cô (11)Chương 43: Tướng quân yêu thôn cô (12)Chương 44: Tướng quân yêu thôn cô (13)Chương 45: Tướng quân yêu thôn cô (14)Chương 46: Tướng quân yêu thôn cô (15)Chương 47: Tướng quân yêu thôn cô (16)Chương 48: Tướng quân yêu thôn cô (17)Chương 49: Tướng quân yêu thôn cô (18)Chương 50: Tướng quân yêu thôn cô (19)
Chương 51: Tướng quân yêu thôn cô (20)Chương 52: Tướng quân yêu thôn cô (21)Chương 53: Tướng quân yêu thôn cô (22)Chương 54: Tướng quân yêu thôn cô (23)Chương 55: Tướng quân yêu thôn cô (24)Chương 56: Tướng quân yêu thôn cô (25)Chương 57: Tướng quân yêu thôn cô (26)Chương 58: Tướng quân yêu thôn cô (27)Chương 59: Tướng quân yêu thôn cô (28)Chương 60: Tướng quân yêu thôn cô (29)Chương 61: Tướng quân yêu thôn cô (30)Chương 62: Tướng quân yêu thôn cô (31)Chương 63: Tướng quân yêu thôn cô (32)Chương 64: Tướng quân yêu thôn cô (33)Chương 65: Tướng quân yêu thôn cô (34)Chương 66: Tướng quân yêu thôn cô (35)Chương 67: Tướng quân yêu thôn cô (36)Chương 68: Tướng quân yêu thôn cô (37)Chương 69: Thê tử của tổng tài (1)Chương 70: Thê tử của tổng tài (2)Chương 71: Thê tử của tổng tài (3)Chương 72: Thê tử của tổng tài (4)Chương 73: Thê tử của tổng tài (5)Chương 74: Thê tử của tổng tài (6)Chương 75: Thê tử của tổng tài (7)Chương 76: Thê tử của tổng tài (8)Chương 77: Thê tử của tổng tài (9)Chương 78: Thê tử của tổng tài (10)Chương 79: Thê tử của tổng tài (11)Chương 80: Thê tử của tổng tài (12)Chương 81: Thê tử của tổng tài (13)Chương 82: Thê tử của tổng tài (14)Chương 83: Thê tử của tổng tài (15)Chương 84: Thê tử của tổng tài (16)Chương 85: Thê tử của tổng tài (17)Chương 86: Thê tử của tổng tài (18)Chương 87: Thê tử của tổng tài (19)Chương 88: Thê tử của tổng tài (20)Chương 89: Thê tử của tổng tài (21)Chương 90: Truy tìm đại BOSS mạt thế (1)Chương 91: Truy tìm đại BOSS mạt thế (2)Chương 92: Truy tìm đại BOSS mạt thế (3)Chương 93: Truy tìm đại BOSS mạt thế (4)Chương 94: Truy tìm đại BOSS mạt thế (5)Chương 95: Truy tìm đại BOSS mạt thế (6)Chương 96: Truy tìm đại BOSS mạt thế (7)Chương 97: Truy tìm đại BOSS mạt thế (8)Chương 98: Truy tìm đại BOSS mạt thế (9)Chương 99: Truy tìm đại BOSS mạt thế (10)Chương 100: Truy tìm đại BOSS mạt thế (11)