Bất Tiếu Phù Đồ

Giới thiệu nội dung Bất Tiếu Phù Đồ:

Convert: Watery (TTV)
Edit & Beta: Hảo Gia

Tưởng tượng một cô gái bị xuyên đến một thời đại loạn lạc nhiễu nhương
Cô ấy nên làm gì bây giờ?
Đúng vậy, chính là nữ phẫn nam trang (nữ giả nam) để sinh tồn
Thời đại tranh giành quyền lực, các đế chế chính trị đều mưu lợi cá nhân, dân chúng chịu cảnh lầm than...
Nữ chính không đa tài gì cả, chỉ giỏi đối nội mà thôi, nhưng đã trợ giúp vị vương giả tranh đoạt thiên hạ giữa quần hùng nổi dậy
Nhưng có thể nói phẫn nam làm mặt lạnh thì có thể coi là lãnh đạm, xa cách, thong dong, nhàn nhã
Nhưng thiếu nữ mặt than (không cảm xúc) đàm luận về yêu đương, cảm giác...thật là không nói nên lời
Thôi cứ xem "Phù Đồ" làm cách nào để phô bày tài năng bản thân, lần nữa khẳng định vị trí siêu phàm của nữ chính xuyên không nhé!
Rút gọn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1: Thế giới xa lạQuyển 1 - Chương 2: Bệnh tậtQuyển 1 - Chương 3: Lương tịchQuyển 1 - Chương 4: Trên đường gặp nạnQuyển 1 - Chương 5: Lo lắngQuyển 1 - Chương 6: Sơ nhập Tiệm hềQuyển 1 - Chương 7: Tự tiến cử thành côngQuyển 1 - Chương 8: Nhập phủQuyển 1 - Chương 9: Thư cácQuyển 1 - Chương 10: Tài sỹ luận hội (1)Quyển 1 - Chương 11: Tài sỹ luận hội (2)Quyển 1 - Chương 12: Tài sỹ luận hội (3)Quyển 1 - Chương 13: Mưu địnhQuyển 1 - Chương 14: Chơi cờQuyển 1 - Chương 15: Cưỡi ngựaQuyển 1 - Chương 16: Nổi giận chémQuyển 1 - Chương 17: Phong ba nhập phủQuyển 1 - Chương 18: Ba lễ vật lớn (1)Quyển 1 - Chương 19: Ba lễ vật lớn (2)Quyển 1 - Chương 20: CanhQuyển 1 - Chương 21: Biện luận thương nghiệpQuyển 1 - Chương 22: Dưới gốc cây ngô đồngQuyển 1 - Chương 23: Hiếu kháchQuyển 1 - Chương 24: Ngư GiaQuyển 1 - Chương 25: Một mình câu cáQuyển 1 - Chương 26: Cố nhân đếnQuyển 1 - Chương 27: Phong vân biến hóaQuyển 1 - Chương 28: Ngoại truyện: Công chúa Tín ThiệnQuyển 1 - Chương 29: Bại binhQuyển 1 - Chương 30: Thu nhân tài tạo thếQuyển 1 - Chương 31: Trên đườngQuyển 1 - Chương 32: HầmQuyển 1 - Chương 33: Trong cungQuyển 1 - Chương 34: Đoạn tụQuyển 1 - Chương 35: Lựa chọnQuyển 1 - Chương 36: Pha trà định sáchQuyển 1 - Chương 37: Lưỡng thư*Quyển 1 - Chương 38: Biện họcQuyển 1 - Chương 39: Đánh cờQuyển 1 - Chương 40: Bình Nguyên Tử Vong (Một)Quyển 1 - Chương 41: Bình Nguyên Tử Vong (Hai)Quyển 1 - Chương 42: Kiếm và lời thề (Một)Quyển 1 - Chương 43: Kiếm và lời thề (Hai)Quyển 2 - Chương 44: Bắt đầuQuyển 2 - Chương 45: Mai phụcQuyển 2 - Chương 46: Đánh lénQuyển 2 - Chương 47: Gặp mặtQuyển 2 - Chương 48: “Nam” phẫn nữ trangQuyển 2 - Chương 49: Phong Vân Trung Đô (Một)Quyển 2 - Chương 50: Phong Vân Trung Đô (Hai)
Quyển 2 - Chương 51: Phong Vân Trung Đô (Ba)Quyển 2 - Chương 52: Phong Vân Trung Đô (Bốn)Quyển 2 - Chương 53: Phong Vân Trung Đô (Năm)Quyển 2 - Chương 54: Phong Vân Trung Đô (Sáu)Quyển 2 - Chương 55: Phong Vân Trung Đô (Bảy)Quyển 2 - Chương 56: Khóa hồn khấu*Quyển 2 - Chương 57: Ổn định Trung ĐôQuyển 2 - Chương 58: VõQuyển 2 - Chương 59: Tai họaQuyển 2 - Chương 60: Tình thế nguy hiểmQuyển 2 - Chương 61: Hội hợpQuyển 2 - Chương 62: Sát khíQuyển 2 - Chương 63: Biện phápQuyển 2 - Chương 64: CướpQuyển 2 - Chương 65: Chạy trốnQuyển 2 - Chương 66: Chiến đấu và ép buộcQuyển 2 - Chương 67: Đến Bân ChâuQuyển 2 - Chương 68: Đế Phách cao chót vót (Một)Quyển 2 - Chương 69: Đế Phách cao chót vót (Hai)Quyển 2 - Chương 70: Đế Phách cao chót vót (Ba)Quyển 2 - Chương 71: Đế Phách cao chót vót (Bốn)Quyển 2 - Chương 72: Đế Phách cao chót vót (Năm)Quyển 2 - Chương 73: Đế Phách cao chót vót (Sáu)Quyển 2 - Chương 74: Đế Phách cao chót vót (Bảy)Quyển 2 - Chương 75: Đế Phách cao chót vót (Tám)Quyển 2 - Chương 76: Đế Phách cao chót vót (Chín)Quyển 2 - Chương 77: Đế Phách cao chót vót (Mười)Quyển 2 - Chương 78: Đế Phách cao chót vót (Mười một)Quyển 2 - Chương 79: Đế Phách cao chót vót (Mười hai)Quyển 3 - Chương 80: Mộc thônQuyển 3 - Chương 81: Trên đường gặpQuyển 3 - Chương 82: Dư SơQuyển 3 - Chương 83: Khai thiên địaQuyển 3 - Chương 84: Kế đoạt trấn Đông Cao (Một)Quyển 3 - Chương 85: Kế đoạt trấn Đông Cao (Hai)Quyển 3 - Chương 86: Kế đoạt trấn Đông Cao (Ba)Quyển 3 - Chương 87: Quy hoạchQuyển 3 - Chương 88: Tin tứcQuyển 3 - Chương 89: MuốiQuyển 3 - Chương 90: Con đường lửaQuyển 3 - Chương 91: Tìm đếnQuyển 3 - Chương 92: Biến cố mớiQuyển 3 - Chương 93: Hợp tácQuyển 3 - Chương 94: Trùng phùngQuyển 3 - Chương 95: Tâm ngọcQuyển 3 - Chương 96: Lần hứa hẹn thứ haiQuyển 3 - Chương 97: Tắm chungQuyển 3 - Chương 98: Ba mươi sáu Phật đồQuyển 3 - Chương 99: Đây mới là tắm chungQuyển 3 - Chương 100: Vén màn bí mật (H)